sirualsirual's Journal [entries|friends|calendar]
sirualsirual

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[20 Oct 2021|02:37pm]
man liekas, ka ir bezjēdzīgi un arī uzbāzīgi dot padomu, iepriekš nepaprasot, vai cilvēkam nevajag padoma.

[07 Oct 2021|01:52pm]
manuprāt, redditu vajadzētu iznīcināt. tur bieži apspriestāko ierakstu lentē parādās video, kur policija ir vardarbīga pret rasu minoritātēm. bet reāli nevar saprast, vai pusei turieniešu sašutums nav atjaukts ar pretīgu, iespèjams, neapzinātu prieciņu, ka viņi nav video redzamo cilvēku vietā.

drusku nesaistīti - vasarā papļāpāju ar diezgan augstu kotējošos ASV akadēmiķi, nu viņš jutās spiests ieturēt party line par BLM kustību - kura, protams, (es uzskatu) jāatbalsta, ņemot vērā vietējo kontekstu utt. bet ļoti gribējās pajautāt, vai viņš, piem., būtu gatavs zaudēt daļu no algas, lai rasu min. pārstāvjiem nodrošinātu studiju vietas? nu tupa tik vienkārši, ka vārdi neko nemaksā.
5 comments|post comment

[07 Oct 2021|01:18pm]
vainas sajūta - ne apziņa, līdz apziņai tiek retais - liecina par nodotām vēlmēm, un vainas sajūta ir liela mīkla, jo, no vienas puses, skubina piepildīt vēlmes, no otras - tieši ļauj nepiepildīt vēlmes, tas ir simptoms, kurā ir arī sava daļa baudas, proti, tā ir paškontroles forma mazohisma toņkārtā. tā ir aizsardzība pret šausminošu brīvību. konservatīvs vainas sajūtas risinājums ir pakļauties “tam, kas vaino”. bet tad savā ziņā izzūd tas, kuru vaino. vai pastāv citi risinājumi? konservatīvais risinājums no vainas sajūtas atbrīvo, bet neatbrīvojoties un nepakļaujoties “tam, kas vaino” paveras ceļš - uzskatu, ka daudz ciešanu pilnāks - uz interesantāku subjektivitāti. jo papildus citam (tam, kas vaino), kurš, protams, nekad nepazūd (there is no place here that does not see you), parādās arī iespēja būt dialogā ar sevi (to, kuru vaino). bet maksa par to ir vainas sajūta.
post comment

[24 Sep 2021|05:04pm]
liekas, ka ar filosofiju sevi drusku krāpju. tā varētu būt arī laba filos. definīcija.
post comment

[21 Sep 2021|01:45pm]
[ music | Aristotelis (?) ]

Ekstravaganta problēma: "Why is it that all men who have become outstanding in philosophy, statesmanship, poetry or the arts are melancholic ...? [..] the melancholic are usually lustful. For sexual excitement is due to breath. The penis proves this, as it quickly increases from small to large by inflation. [..] those with whom this temperament exists by nature, at once develop various types of character, differing according to their different temperaments ; those for instance in whom the bile is considerable and cold become sluggish and stupid, while those with whom it is excessive and hot become mad, clever or amorous and easily moved to passion and desire, and some become more talkative. But many, because this heat is near to the seat of the mind, are affected by the diseases of madness or frenzy, which accounts for the Sibyls, soothsayers, and all inspired persons, when their condition is due not to disease but to a natural mixture. Maracus, the Syracusan, was an even better poet when he was mad. But those with whom the excessive heat has sunk to a moderate amount are melancholic, though more intelligent and less eccentric, but they are superior to the rest of the world in many ways, some in education, some in the arts and others again in statesmanship."

post comment

Face [20 Sep 2021|11:55pm]
[ music | Helena Kaminski ]

... tālāk ... )

post comment

[20 Sep 2021|11:26pm]
atvainojiet, mani interesē tikai cilvēki, kuri grib neiespējamo.
post comment

[19 Sep 2021|10:32pm]
omg, izdzēsiet taču Costar - tas ir baisi, kādu pasaules ainu piedāvā lietotne, kas katru dienu iesaka izvairīties no saviem draugiem!
3 comments|post comment

[19 Sep 2021|02:12pm]
kad kāds tevi mīl un tu iemīli viņu atpakaļ, tu esi pats savas mīlas cēlonis
1 comment|post comment

[17 Sep 2021|08:20pm]
dievs, daba, darbs un Stepaņenko
post comment

[17 Sep 2021|01:04pm]
dievs ir miris, nīče ir miris, quant à moi, ca ne va plus très bien
9 comments|post comment

[17 Sep 2021|08:10am]
ak *ievs, cik viss varētu būt citādi, taču viss ir tik ļoti tā, kā tas ir!
2 comments|post comment

[15 Sep 2021|01:16am]
franču valodu es iemācījos, skatoties pornofilmas. taču, tā kā tajās daudz nerunā, man bija jānoskatās ļoti daudzas.
3 comments|post comment

[12 Sep 2021|11:09pm]
viens arguments, kuru dzirdu par sockritisku mākslu, ir - nav jēgas to radīt, jo to aplūko/lasa tikai tie 500 cilvēki, kuri jau tāpat domā līdzīgi. tas ir nepareizi. nevis tāpēc, ka cilvēki tāpat tādu rada, un tas padara šo izteikumu parazītisku (a la "dzeja ir netulkojama", kaut arī dzeju tulko!). nē, nē, nē. šādas mākslas galvenā funkcija ir tāda, ka tā lej eļļu ugunī.
post comment

[12 Sep 2021|09:11pm]
the geologists wanted to become rock stars
post comment

lūdzu ielāgot [11 Sep 2021|01:36pm]
es nerakstu cibā, lai kādu pārliecinātu;
es nerakstu cibā, lai taisītu kapitālu no savām skumjām, lai Papus/Mamma validētu manas sajūtas. tam ir domāts tviteris;
es nerakstu cibā, lai mani saprastu (sk. iepr. rindiņu);

es rakstu cibā, jo jūtos nedroši, kamēr runā citi;
es rakstu cibā, jo mani nogurdina citu cilvēku vitalitāte. kad redzu divus savus ierakstus pēc kārtas, es jūtos spēcīgs - kā VIŅI, kas runā daudz;
es rakstu cibā, jo MAN PIETIEK.
5 comments|post comment

[11 Sep 2021|01:27pm]
atcerējos sarunu ar senu gf:
- kāpēc tu balsoji par NA? viņi taču grib ierobežot sieviešu tiesības.
...
...
- nu jā, bet man nepatīk sievietes!
1 comment|post comment

[09 Sep 2021|10:18pm]
es ļoti ilgi esmu tādā posmā, par kādiem atskatoties uzreiz varu pateikt: “tu biji depresīvs, idiņ”. taču es uz šo posmu nevaru atskatīties, jo esmu iekšā šādā posmā.
post comment

[09 Sep 2021|10:16pm]
lielākoties turpinu runāt tápēc, ka man bail, ko otrs teiks
post comment

[07 Sep 2021|10:22pm]
humanitārās nozares ir apspiestais, masu kultūra simptoms
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]