sirualsirual's Journal [entries|friends|calendar]
sirualsirual

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[15 Oct 2018|12:10am]
var likties, ka es smejos, bet iekšēji es nesmejos
post comment

[14 Oct 2018|05:46pm]
vajadzēja krietni ilgāk nekā dekādi, lai es saprastu, kāpēc pulkstenis iet "tik un tā"
1 comment|post comment

[12 Oct 2018|01:23pm]
neaizsniedzamas vietas izraisa nebeidzamu sniegšanos
1 comment|post comment

[11 Oct 2018|08:28pm]
KĀ LATVIJA NEZINU, KO IESĀKT AR SAVU BRĪVĪBU
post comment

[11 Oct 2018|08:28pm]
esmu visādu bezsakaru dzirdējis, bet this takes the cake
post comment

[10 Oct 2018|01:39am]
JA TU DUA CILVĒKAM DĀVANU TAD PARŪPĒJIES LAI TO VAR ATVĒRT
1 comment|post comment

[10 Oct 2018|01:17am]
post comment

[09 Oct 2018|12:23pm]
dzīvojot centrā daudz vairāk jūtu kundalini. ķengaragā vienkārši nebija tik daudz un acij tīkamu eksemplāru. savukārt dzīvojot laukos pat līganāks ceļa līkums mēdz būt suģestējošs.
post comment

[09 Oct 2018|12:21pm]
lasīšana ir maņu koncentrēšana, lasot paliek tikai vizuālais, kurš (man) ir tuvākais mentālajam. atgriežoties pārējā ķermenī no lasīšanas, es jūtu patīkamu stresu.
post comment

[08 Oct 2018|01:41pm]
atceros šūpuļdziesmas un pantus, ko man dziedāja vecmamma
1 comment|post comment

[07 Oct 2018|01:41am]
precējies ar izmisumu
post comment

[05 Oct 2018|07:30pm]
sukas saka, ka esmu romantiķis, it kā tas būtu kaut kas slikts
post comment

[01 Oct 2018|02:33am]
sombre dimanche
post comment

[29 Sep 2018|06:10pm]
tvīīīī
post comment

[28 Sep 2018|12:40pm]
sažņaudzās sirds, domājot par Mariju Sklodovsku-Kirī
post comment

[27 Sep 2018|08:36pm]
pūļa gudrība ir miesa
4 comments|post comment

[27 Sep 2018|05:13pm]
tomēr dīvaini praidā skanēja drusku militarizēts

"VIENLĪDZĪBAI PAR!"

"MĪLESTĪBAI PAR!"
post comment

[26 Sep 2018|11:43pm]
kārta dēkla, maza vilna
post comment

[26 Sep 2018|07:24pm]
darbs, draudzene, dampis
1 comment|post comment

[25 Sep 2018|01:55pm]
tas tikai izskatās iespaidīgi, patiesībā esmu tāds pats kā visi pārējie
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]