sirualsirual's Journal [entries|friends|calendar]
sirualsirual

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[20 Jun 2018|08:12pm]
vai tad tas ir noslēpums, ka mēs visi esam bērni?
1 comment|post comment

[20 Jun 2018|08:00pm]
domāju, kkur 50/50 iespējamība, ka trampu ķers Zeva šautras
1 comment|post comment

[20 Jun 2018|07:56pm]
šogad mani pārsteidz vasara: nav normāli, ka ir tik gaišs, ir saules aklums, apdullums, grūti pamosties no ikdienas sarkastiskā drudža
post comment

[19 Jun 2018|04:14pm]
par godu savai 26. dzimšanas dienai piepumpējos 26 reizes
5 comments|post comment

[19 Jun 2018|04:13pm]
skābe - filmas, sēnes - literatūra
post comment

[16 Jun 2018|01:11am]
parunājam par iekšējiem resursiem, viņš teica un padzērās minerālūdeni
post comment

Lorrie Moore [15 Jun 2018|01:35am]
"Her... room was L-shaped, like a life veering off suddenly to become something else."
4 comments|post comment

[14 Jun 2018|03:03pm]
Taisām Tomus Sviftijus (https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Swifty)

"Es neesmu pārliecināta," viņa šaubīgi teica.

"Vardarbīga pretošanās nestrādā," Gandi atbruņojoši deklamēja.

"This is a level surface," she said flatly.

"Tu esi piedzēries," viņa sausi noteica.

"Es nekad nerunāju muļķības," viņš jokoja.

"Vakariņas ir ledusskapī," viņa auksti attrauca.

"Operācija noritējusi veiksmīgi," sirsnīgi teica ārsts.

"Vai šis klucītis iet kopā ar to?" viņa rotaļīgi jautāja.

"Korpuss ir tīra metāla," viņš piemetināja.

"Jums te ir gruzis," acīgi teica okulists.
3 comments|post comment

[14 Jun 2018|01:14am]
es neesmu miris, viņš dzīvīgi teica
1 comment|post comment

[13 Jun 2018|04:02pm]
otro reizi šogad sapnis ar nepazīstamu rakstību, iepriekš bija teksta uzdevums ar kanji, šoreiz ķīļu raksts. lasīšu vēstuli ķīļu rakstā, zinu, ka pārāk burtiski, bet ir lietas, kuras nesaprotu
post comment

[13 Jun 2018|02:19pm]
šodien pirmo reizi lietuvēns pisa no rīta nevis pēcpusdienas snaudā
3 comments|post comment

[12 Jun 2018|11:36am]
eh, eh, eh - gribu, lai man pieskaras, bet, kad saruna iet manā virzienā, kad cauri pārsvarā pālim un lomām ir iespēja kādam par kaut ko kļūt, es iespringstu. vai negribu sevi ierobežot - "kā, bet man taču ir arī daudzas citas šķautnes!" - vai vienkārši nejūtos komfortabli, vai whatevs (daudzpunkte). es labāk vienkārši justu un nākamreiz, kad man būs šāda iespēja, ko es darīšu - apraudāšos, teatrāli nokritīšu ceļos - nezinu, bet KTHX es labāk vienkārši būšu tas, kas tajā brīdī esmu, you dig?
post comment

Lorrie Moore [12 Jun 2018|11:32am]
Lorijas Mūras stāsti atrodas tajā "seksīguma" vietā, kur atšķirībā no prāvas daļas kultūras vēl joprojām pastāv ne-hierarhiskais un mīļais
post comment

[11 Jun 2018|08:41pm]
[ music | postal service - sleeping in ]

with concerns about the world getting warmer
people thought that they were just being rewarded
for treating others as they'd like to be treated
for obeying stop signs and curing diseases
for mailing letters with the address of the sender
now we can swim any day in november

post comment

[11 Jun 2018|10:45am]
vairs nedomāju, ka varu justies slikti "bez iemesla". nop.
post comment

[11 Jun 2018|10:42am]
kā dzejnieks es jūtu, ka varu uzvesties drusciņ neadekvātāk nekā citi
post comment

[06 Jun 2018|11:42pm]
nomākts, taču, man šķiet, nekad vairs neesmu bijis tik nomākts kā 2016. gada vasarā. tad es biju ļoti nomākts.
post comment

[06 Jun 2018|11:36am]
varu piepumpēties 25 reizes
8 comments|post comment

Laura parādi [05 Jun 2018|12:44pm]
100% brīvs no parādiem
4 comments|post comment

[04 Jun 2018|11:37pm]
viena no lietām, kas tiešām ir svarīgas, ir grieķu domas un mākslas uzplaukums ap 8-6. gs. p.m.ē., kas nāca kopā ar sociālu haosu. no tā var secināt, ka pārmaiņas un nestabilitāte stimulē radošumu (arī personīgos mērogos)
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]