sirualsirual's Journal [entries|friends|calendar]
sirualsirual

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[14 Aug 2018|02:34pm]
the wide-eyed stare of the wretchedly lonely
post comment

[14 Aug 2018|01:19pm]
"Why did he start recording again? I don’t know. Why did I stop drinking? Why does anyone try the knob of that one door they’re sure is locked?"

https://www.theparisreview.org/blog/2018/08/09/the-sad-boys-of-sadcore/
post comment

[14 Aug 2018|12:17am]
i have come full rectangle
1 comment|post comment

[14 Aug 2018|12:14am]
neomulīgu atkalredzēšanos vasara
post comment

[14 Aug 2018|12:13am]
the airs of someone ugly who doesn't want to be
post comment

[11 Aug 2018|11:04pm]
Cléo de 5 à 7
post comment

[11 Aug 2018|02:29pm]
turpinu būt pārsteigts par to, ar kādiem cilvēkiem man ir darīšana
post comment

[10 Aug 2018|12:08am]
noteiktos pasākumos ir sajūta, it kā atrastos garā psihodrāmas sesijā
post comment

[09 Aug 2018|11:05pm]
Pītersonu vērts lasīt, diemžēl
31 comments|post comment

[09 Aug 2018|10:39pm]
dzejnieki maz lasa dzeju
2 comments|post comment

[09 Aug 2018|10:34pm]
patīk tas skatiens, kurš ievieto "miscellaneous" mapē
post comment

[08 Aug 2018|07:24pm]
jēziņ, ja tu exkistē, izdari tā, ka ātrāk pienāk rudens vai vismaz LNB īstie darba laiki
post comment

[08 Aug 2018|05:50pm]
šodien vairākas reizes gribēju reidžkvitot
3 comments|post comment

[05 Aug 2018|04:21pm]
bītņiku pieeju var definēt šādi: visvairāk efekta ar vismazāk piepūles
post comment

priecīgs [04 Aug 2018|07:12pm]
kad esmu priecīgs, liekas, ka pasaule ir joks, kuru nesaprotu, un nepacietīgi gaidu, kad es sapratīšu, kas īsti ir tik smieklīgi
post comment

[04 Aug 2018|02:33pm]
lai uzturētu atmiņas, ir svarīgi palaikam pamainīt savu kontekstu
post comment

[04 Aug 2018|11:56am]
https://www.vox.com/platform/amp/policy-and-politics/2018/8/3/17644180/political-correctness-free-speech-liberal-data-georgetown
2 comments|post comment

[04 Aug 2018|03:08am]
jūtos tā, ka katru vārdu atkarotu nāvei (bez diršanas)
1 comment|post comment

[02 Aug 2018|11:30pm]
nezinu, ko darīt
post comment

[27 Jul 2018|01:00pm]
nav dienas, kurā es nejustu līdzi apkalpojošā sfērā strādājošo postam
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]