sirualsirual's Journal [entries|friends|calendar]
sirualsirual

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[20 Apr 2019|01:24am]
viena lieta, kas mums ar dzīvokļabiedreni kopīga, ir ka mēs abi pirms doties tautās kontrolējam garīgo ar mūziku
1 comment|post comment

[20 Apr 2019|12:41am]
ak, vai kāds par mani iedomāsies un manu aiz vientulības partenoģenētisko dzeju
2 comments|post comment

[18 Apr 2019|09:41pm]
dažkārt, ar kādu runājot, es neskaidri nodomāju apmēram "tu īsti neaptver situācijas nopietnību, vai ne?"
12 comments|post comment

[18 Apr 2019|09:00pm]
principā personīgi notikumi man paliek svarīgi ar pāris mēnešu nobīdi, pa īstam es sāku skumt, piem., trīs, dažreiz sešus mēnešus pēc škiršanās. tā ir arī ar pozitīviem notikumiem. tikai pašlaik neviens nenāk prātā.

šāda emocionālā nobīde ir viena no divām lietām, kurām, manuprāt, vajag ieviest vārdu. pašlaik piedāvāju braditīmiju.

otra lieta, kam, manuprāt, vajag vārdu, ir tie industriālie jumīši, piem., kad rīsu kastē ir piecas paciņas četru vietā.
1 comment|post comment

[17 Apr 2019|07:42pm]
biju nodot pudeles. apmeklēju divus stikla taras punktus. tur sanāca novērot cilvēkus, kas uz turieni iet un kas tur strādā.

mājām tuvākajā punktā, vidzemes tirgū, biju bijis jau pirmdien pārbaudīt situāciju. raksturīgi pelēkā šķūnītī sēdēja trīs piedzērušies vīrieši, no kuriem, šķiet, vismaz divi tur strādā. viņi teica, lai nāku trešdien, jo trešdien viņiem būšot nauda. tomēr viens piedāvāja, lai nesu pudeles pret pavadzīmi. man nebija uzticības un laika arī ne - punkts strādā līdz trijiem.

aizbraucu uz turieni šodien, taču šodienas darbinieks atkal teicās, ka nav naudas, un kāds klients mani sūtīja sākumā uz centrāltirgu, bet tad attapās, ka tuvāk sanāks uz stabu/avotu taras punktu. tur es biju kopā trīs reizes, katru reizi ar riteni vezdams 70-80 pudeles. manam ritenim nav zvaniņa, taču šoreiz to arī nevajadzēja, jo skaļi grabēju. kauna sajūta mani pameta otrajā braucienā.

avotu ielas taras punkts ir visai aizņemta vieta - katru reizi man nācās gaidīt vai nu aiz viena, vai diviem klientiem. pats pirmais un pats interesantākais klients, kuru redzēju, bija sieviete - šķiet, visai nabadzīga. viņa bija atbraukusi ar platriepu elektrisko skūteri, kura kāju atbalsts bija no koka. neredzēju, cik daudz pudeļu atvedusi bija viņa, taču man nav ne mazāko šaubu, ka šī noskrandusī dāma rozīgā, stepētā vestē ir viens no uzņēmīgākajiem, nopietnākajiem pudeļu u.c. vācējiem galvaspilsētā.

savukārt citu klientu uzvedība mani pārsteidza. vairākas reizes redzēju, kā sīkajā lodziņā ieliek tikai vienu divas pudeles, par ko dabū akurāt 1-5 centus. liekas, ka darbalaikā - avotu ielas taras punkts strādā darbdienās 9-16 sestdienās 9-15 - viņu dzīve vairāk vai mazāk grozās ap šīm vietām.

viņu maršruts var sākties jebkur, piemēram, no pudeles, kas iemesta kādas "pakšu miskastes" sarkanajā rimi maisiņā. bet vienmēr beidzas tuvākajā taras punktā.

un tad, ja diena ir veiksmīga, viņu ceļš ved uz veikalu. jādomā, viņi pudeles projām nemet.
3 comments|post comment

Self-Portrait in the Bathroom Mirror - Mary Jo Bang [14 Apr 2019|09:47pm]


Some days, everything is a machine, by which I mean
remove any outer covering and you will most likely
find component parts: cogs and wheels that whir just
like an artificial heart, a girl in a red cap redacting
the sky, fish that look like blimps and fishlike blimps,
an indifferent lighthouse that sweeps the horizon.
I wasn’t a child for long, and after I wasn’t, I was
something else. I was this. And that. A blast furnace,
a steel maze inside, the low-level ­engine room of an
ocean liner. My eye repeats horizontally what I by
this time ­already know: there is no turning back to
be someone I might have been. Now there will only
ever be multiples of me.
post comment

[12 Apr 2019|12:21am]
dziedi, ja neceļas rokas
post comment

[09 Apr 2019|09:27pm]
iedomājos, ka mīlu meiteni, kurai ļoti nepatīk, ka viņu pārprot, un tāpēc viņa, piemēram, sakot “mediju”, pieliek dūri pie sejas, it kā runātu mikrofonā, kad domā plašsaziņas līdzekļus vsk akuz. vai dsk ģen, un piepūš vaigus, kad domā “mēdīt” vsk 1. pers. pagātnes izteiksmē.
post comment

[09 Apr 2019|01:07pm]
pasaulē ir daudz ietekmīgu cilvēku, un daži no viņiem ir apvainojušies, ka neuzaicināji uz savu dzimšanas dienu
1 comment|post comment

[31 Mar 2019|04:16am]
tā stunda kas tikko pazuda man bija diezgan svarīga
1 comment|post comment

ak, mēneši zem tveicīgas segas ar dienvidparku un zāli [30 Mar 2019|08:57pm]
[ music | https://www.youtube.com/watch?v=8NoFd-ruKws ]

Avoir, avoir peur de tout
Stupéfiant dans ta chambre seul tout
Tu seras pute à la Gare du Nord
Si tu te perds dans les subtilités là-dehors

post comment

[30 Mar 2019|01:42pm]
the literary world isn't real. it's literary
1 comment|post comment

[25 Mar 2019|11:30pm]
celjojumi ir kaa gara piippauze peec tam kad esi nodomaajis ko, iespeejams, interesantu un veelies to kaartiigi paarcilaat
post comment

[25 Mar 2019|11:21pm]
[ music | pavement - major leagues ]

ja ir tik daudz literatuuras par nelaimiigu iemiileeshanos tad vajadzeetu buut tikpat daudz literatuuras par nelaimiigu buushanu miileetam

4 comments|post comment

[19 Mar 2019|11:52pm]
vaļi ir vaļsirdīgi
2 comments|post comment

[17 Mar 2019|02:56pm]
And did those feet in ancient time,
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!

And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land.
post comment

[15 Mar 2019|06:36pm]
plāksterattiecības: jā/nē?

edit:jā/nē? kāpēc?
13 comments|post comment

[14 Mar 2019|09:22pm]
lasu Grēbera grāmatu par bulšita darbiem (rakstīta, paplašinot šo eseju), un dažbrīd tas ir vienkārši spogulis. iedomājieties, piem., cik daudz labāka paliktu pasaule, ja žurnālistiem būtu jāraksta tikai par /ziņām/ nevis "ziņām"? tāpat kā Debt: The First 5,000 Years, viena no labākajām lietām ir "blakus fakti": zvani skolās savulaik esot ieviesti, lai mazos sagatavotu fabriku darbam.
5 comments|post comment

[08 Mar 2019|02:31am]
izjūtu spēcīgas emocijas, domājot par Džordžu Orvelu
post comment

Orvels par Gaudi katedrāli [08 Mar 2019|01:50am]
For the first time since I had been in Barcelona I went to have a look at the cathedral--a modern cathedral, and one of the most hideous buildings in the world. It has four crenellated spires exactly the shape of hock bottles. Unlike most of the churches in Barcelona it was not damaged during the revolution--it was spared because of its 'artistic value', people said. I think the Anarchists showed bad taste in not blowing it up when they had the chance, though they did hang a red and black banner between its spires.
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]