Pegijas · Lī · interjers

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
kad ieraugu šķietami drosmīgā tekstā klišejas, pēc saviebšanās atceros arī, ka vajag taču "bērniņus pabarot" vai vismaz sevi. Un ka "ar tautu jārunā". Vai vismaz vēl ar kādu tā, lai saprot.
Tik labticīgs.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry