sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 10th, 2034|11:35 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vienreiz es gulēju blakām Leldei un gribēju viņai uzgulties virsū utt., tomēr pārdomāju, jo tas būtu visu izjaucis un nebūtu nekāda labuma. Es kļuvu par alpha male, kurš kontrolē savas sajūtas atšķirībā no daudziem šeit klabā, piemēram, 3koma14vs007
linkpost comment