sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 10th, 2034|08:14 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man nepatīk nepalīdzēt cilvēkiem.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]ezibalete
Date:October 10th, 2019 - 08:28 pm
(Link)
bet nešķiet, ka tas būtu tas pats, kas "patīk palīdzēt cilvēkiem"
[User Picture]
From:[info]sickboy
Date:October 10th, 2019 - 08:31 pm
(Link)
Es tā speciāli nepatīdzu cilvēkiem, bet, ja viņi man to prasa un es noignorēju, tad es nožēloju. Kā man bija vienreiz Nīderlandē, kad es braucu ar velosipēdu pa mežu un mani uzrunāja kāds cilvēks, laikam apmaldījies, bet es ātrumā nenoreaģēju un vnk pabraucu viņam garām.