bez · principiem

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Iedvesmojoties, apņemos aprakstīt katru šī mēneša dienu kaut vai tādēļ, lai apjaustu, ka pietiktu ar vienu "šablona" rindkopu ne tikai laika taupīšanas nolūkos, jo ievēroju stingru, neatkarīgu rutīnu, bet arī tādēļ, ka nekā svarīga nemaz arī nedaru. Nelasu, nemācos, nespēlēju. Tikai klausos un dziedu. Tā, protams, nav izvēle. Kas tas ir?
* * *
Man ir jāizdara viss, ko es varu.
* * *
Vai jūs arī raudāt, kad esat iemīlējušies?
* * *
Ume šodien aizgāja
* * *
uzzināju kā notīrīt apsūbējušu sudrabu -
tagad ēdīšu tikai ar sudraba karotītēm. Spīdīgs un tā. izgaismots ceļš no šķīvja līdz mutei.
* * *
Ivo, yo
* * *
šķiet, ka horizonts un mākoņi ir vienīgie, kurus es nevēlos redzēt ar 2 metru distanci
tāpat kā kokus mežā un matus uz galvas
* * *
koncentrēšanās nerodas no koncentrēta darba laika, ezi
* * *

Previous