sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 10th, 2034|05:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kāpēc mediji neko neziņo par to, ka Ukrainas prezidents jau otro reizi attaisno Trampu? Ak jā, šis naratīvs neder, lai gāztu Trampu. Patiesība lai lido miskastē, visu nosaka naids pret Trampu. Māriņš Hiršs šajā ir meistars.
linkpost comment