sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 12th, 2034|09:28 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Spēle ir: vai es viņai pakļaušos un zaudēšu savu pievilcību, vai arī spēlēšu viņu kā vijoli.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]netti
Date:June 12th, 2019 - 11:42 pm
(Link)
Uzmanies, ka tik spēle pašu neizdrāž.
[User Picture]
From:[info]sickboy
Date:June 13th, 2019 - 08:55 am
(Link)
Tāpēc jau man vajag būt īstam vīram, tas ir treniņš.