sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 14th, 2034|04:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Krišna arī praktizēja pievilcības likumus. Piemēram, spēlēja naktī flautu un, kad svešu vīru sievas bija izskrējušas ārā, lai tusētu ar Krišnu, sākumā tusēja, bet pēc tam nozuda, līdz viņas juka prātā no vēlmes un runāja ar kokiem un zvēriem, cenšoties izdibināt, kur ir Krišna. Pēc tam viņš parādījās un teica, ka bija nozudis tikai, lai palielinātu viņu mīlestību.
Nozušana vai attālināšanās ir svarīgs mīlestības princips. Telpas došana. Ja otram nedod telpu, tad no viņa nevar sagaidīt mīlestību.
Nu, vēl Krišna praktizēja arī visus pārējos pievilcības likumus - runāšanu netieši, jokošanu, izaicināšanu utt.
Sievietes pamatā vēlas 2 lietas no vīrieša - pārliecību par sevi un kopīgu emocionālo pieredzi. Pirmā ir vīrišķā enerģija, alpha male, un otrā ir sievišķā enerģija, beta male. Viņas vēlas gan alpha male, gan beta male. Pazīšanās sākumā ir svarīgi parādīt pārliecību par sevi un tikai pēc tam kopīgo emocionālo pieredzi. Tāda ir pareizā secība. Kad pārliecības ir vairāk nekā emocionālo pieredžu, sieviete tiek pārņemta ar vīrišķo enerģiju un var sākt skriet pakaļ vīrietim. Ja būs kopīga emocionāla pieredze, bet nebūs pārliecības, tad viņa neskries pakaļ. Un ar pārliecību par sevi var saprast arī apmierinātību ar sevi, neatkarību no citiem.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]ctulhu
Date:May 14th, 2019 - 04:23 pm
(Link)
sīkais manipulators krišna