sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 31st, 2033|02:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dažreiz iestāde, kuru tu meklē, atrodas dzīvojamo māju rajonā ar ne mazāko norādi par JEBKĀDU oficiālu iestādi. Bet tevī ir spīts (sejā nepakļāvīgs smīns). Tu gribi tīri intereses pēc uzzināt, KĀ vińi var savu ofisu ievietot dzīvojamo māju rajonā vai lielveikalā, nedodot iestādes meklētājiem nevienu pavedienu. Beigās tu uzzini, ka iestāde ir vispār citā rajonā un tas, ko tu meklēji, bija kaut kāds gļuks. Kādam tā dzīvē ir gadījoes vai arī tikai man?
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]psihs
Date:January 9th, 2019 - 07:18 pm
(Link)
ejiet tik iekšā