sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 7th, 2032|03:09 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]magnolia
Date:December 7th, 2018 - 09:19 pm
(Link)
Runa bij par aseksuāļiem.
[User Picture]
From:[info]sickboy
Date:December 7th, 2018 - 10:02 pm
(Link)
Tas var būt arī gay, kurš vai nu 1)negrib par tādu tikt uzskatīts; vai 2)pats negrib sev atzīties, ka ir gay.
Protams, var arī tā nebūt. Bet tās "aseksuālās" meitenes, ko es minēju - vienai no viņām meitenes patīk vairāk kā zēni, un otra domā, ka pagājušajā dzīvē ir bijusi vīrietis karotājs.