sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 5th, 2032|04:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vakar klausījāmies laikam klasisko radio un tur tas raidījums, ko vada Lauris Gundars (par teātra tēmām), kur viņš tēlo inteliģentu, patīkamu cilvēku. Jocīgi, bet viņš tāds nav ar studentiem (ne tikai kursā, kurā biju es, bet ar visiem kursiem), ir tādi cilvēki, kas ir patīkami un inteliģenti TIKAI ar augstākstāvošiem vai uz vienādas platformas stāvošajiem hierarhijā. Zemākstāvošos sagaida ignorēšana vai klaji rupja attieksme. Es nevaru ciest tādus cilvēkus un tādi cilvēki dabiski atgrūžās no manis. Es esmu Urāna (brīvības cīnītāja) nesējs un hierarhijas cilvēki manī saskata savu skaudro nāvi.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]psihs
Date:December 5th, 2018 - 08:35 pm
(Link)
I don't even watch television
 In your embryonic phase
  below 3rd dimension
   It's not human intelligence!
[User Picture]
From:[info]psihs
Date:December 5th, 2018 - 08:42 pm
(Link)