sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 15th, 2024|06:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Uzskatu, ka cilvēkiem, kas cieš no šizofrēnijas, nevajag draudēt sist pa seju. Viņiem vajadzīgs atbalsts un sapratne.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]unpy
Date:May 15th, 2018 - 07:13 pm
(Link)
Un draudēt sist pa seju vajag cilvēkiem, kuri cieš no?
[User Picture]
From:[info]sickboy
Date:May 15th, 2018 - 07:34 pm
(Link)
Draudēt labāk vispār nevajag, tad jau drīzāk vnk sist bez draudiem.