sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 10th, 2024|12:14 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kāpēc JEBKURĀ sabiedrībā, ja es pasaku, ka tūlīt uzlikšu kādu dziesmu no grupas "Olas", atskan uzstājīgi iebildumi?
linkpost comment

Comments: