shvep - [entries|archive|friends|userinfo]
shvep

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 27th, 2018|09:05 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Jauki, jauki, suns man tikko uzsita zilu aci.
Rīt randiņš un koncerts. Varētu teikt, ka šis ir labs sākums.
linkpost comment