armands - March 12th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
Tāda veida informācijai jābūt tavā bio tur augšā,

[ website | armn ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 12th, 2018

[Mar. 12th, 2018|09:20 pm]
[Tags|]

[info]artis var dzēst rakstus par [info]mindbound, taču jāpatur prātā, ka pastāv informācijas nezūdamības likums.

http://web.archive.org/web/20180309044507/http://klab.lv/users/artis/tag/areta-par%C4%81ds

http://archive.is/hvokE
Link1 comment|Leave a comment

mindbound [Mar. 12th, 2018|10:27 pm]
[Tags|]#areta-parāds

Link3 comments|Leave a comment

areems domiņas [Mar. 12th, 2018|11:07 pm]
[Tags|]

atradu savu pirmo mājaslapu ("blogu") no 2002. gada

Armanda domiņas
Link15 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | March 12th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]