sarma-karma - [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 28th, 2011|11:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kā vispār apzinīga vecuma cilvēki spēj atrast motivāciju kaut kādai attīstībai, ja viņiem nav bērnu? Kā dēļ? Lai būtu kokčiki koijotos?
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]malvine_truse
Date:September 29th, 2011 - 09:40 am
(Link)
lai sēžot barā un alēnus triecot varētu gudri dirst un spīdēt kā dimantiņš.
[User Picture]
From:[info]savanna
Date:September 30th, 2011 - 02:42 pm
(Link)
Jo vairāk zina, jo vairāk jauna gribas uzzināt. Tā rodas attīstība.
Bet ne visiem tā ir un tur nav vainīgs nedz bērnu trūkums nedz kas cits. Tā vienkārši ir.