sarma-karma - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
sarma

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sep. 28th, 2011|11:54 pm

sarma
Kā vispār apzinīga vecuma cilvēki spēj atrast motivāciju kaut kādai attīstībai, ja viņiem nav bērnu? Kā dēļ? Lai būtu kokčiki koijotos?
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: