zazis ([info]zazis) wrote on February 13th, 2020 at 06:42 pm
strpct, tas nebija domāts kā pārmetums. lai gan gan jau tā izklausījās.
es kkā atceros cik daudz spēka prasīja alkohola konsumēšana. vai pareizāk sakot, alkohola pārstrādāšana.
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: