* * *

« previous entry | next entry »
Jul. 10., 2012 | 08:38 am

neatceros, kad pēdējo reizi būtu gulējusi tik saldā miegā. lauku gaiss dara savu. patīkami!

Svešķermenis | ļoti vēlams - neklusēt! | Add to Memories


Comments {0}