teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[Jun. 15th, 2009|05:45 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LETA: "Swedbank" vecākā ekonomiste Lija Strašuna norāda, ka būtisks tekošā konta pārpalikums ir ļoti pozitīva ziņa. Tas nozīmē, ka Latvijai jau nav nepieciešams piesaistīt ārējo finansējumu, lai nofinansētu importu. Turklāt pārpalikums arī norāda uz to, ka valsts varētu sākt pamazām dzēst uzkrāto ārējo parādu.
LinkLeave a comment