teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[Jun. 12th, 2009|07:20 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LETA: Māmiņas samierinātos ar pabalsta samazināšanu par 10%, bet ne vairāk
LinkLeave a comment