teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[Jun. 12th, 2009|04:37 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Zemgales un Vidzemes peldvietās atļaus peldēties:
Ja ūdens vizuāli liekas netīrs un duļķains, ja tajā ir savairojušās lielā daudzumā mikroskopiskas aļģes, jo īpaši zilaļģes, ūdenim ir neraksturīga smaka vai krāsa, vai varavīkšņaina naftas produktu piesārņojuma veidota plēve, vai arī lielā ūdens platībā veidojas nedabiskas un ilgstoši noturīgas putas, tādā ūdenī peldēties nevajadzētu.
LinkLeave a comment