teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[Jun. 12th, 2009|04:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LETA: Ētikas komisija skaidros, vai tiesnesim jāatstata sevi no lietas skatīšanas, ja viņš pazīst prasītāja radiniekus

p.s. tad lūk, kāpēc "sabiedrībā pazīstamus cilvēkus" bieži vien nevar notiesāt
LinkLeave a comment