teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[May. 14th, 2009|02:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LETA. Kādai Liepājas cietumā ieslodzītai personai pa pastu atsūtītas grāmatas, kurās atrastas narkotikas.
LinkLeave a comment