teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[May. 12th, 2009|01:24 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LETA: "Māsu organizāciju pārstāves stāstīs par aktualitātēm māsu izglītībā"
LinkLeave a comment