teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[May. 11th, 2009|01:06 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Apollo - Ziņas: Aivars Tarvids: Zaudējuma diena:
Vai tuvojas diena, kad divgalvainais ērglis plucinās garasti cielaviņu?
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]stepes_vilks
Date:May 11th, 2009 - 10:11 am
(Link)
Nesaudzīgs un trāpīgs raksts.