teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[May. 10th, 2009|08:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Apollo - Ziņas: Politologs: Šlesers uzrunā sabiedrības daļu, kas saprot vienkāršas lietas:
"Šis nav tas brīdis, kad var tikt galā tikai ar skaistām acīm kā Kristovskim - jābūt tikpat bagātam un nekaunīgam kā Šlesers," savu viedokli pauda Ījabs.
LinkLeave a comment