(no subject)

« previous entry | next entry »
Nov. 30th, 2019 | 11:35 pm

Koki kā mākoņi, kas neaiziet.

žāvāšanās - lēni zvēri

(vārdā neminamās) domas ir tāpat, kā ar saules aiziešanu un atnākšanu, tikai izpildījumā pretēji. Uz debesīm es cenšos skatīties, bet nespēju ilgi, jo zinu, ka nevarēšu to paturēt. Domas es neatlaižu, jo vēlos tās vienmēr blakus esošas. Tas ir saulriets, kuram varu likt nebeigties.
un neatlaišanā enerģija uzkrājas uz ķermeņa un citur, it kā nedabiski, bet it viegli iespējami.
Brīvos brīžos, tramvajā un citur, iztēloti enerģijas viļņi skrien caur ķermeni no lejas uz augšu un palēnām caurgrauž dambi. Lai skatīties būtu viegli.

Link | + | Add to Memories


Comments {0}