pikaso_ - [entries|archive|friends|userinfo]
pikaso_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 25th, 2020|02:59 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]pikaso_
Date:January 25th, 2020 - 05:51 pm
(Link)
jā, ir gadījies.
var arī tāda klusa runāšana/bubināšana.

reti gan man šī izklaide. tā bieži nenotiek.