pikaso_ - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
pikaso_

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 25th, 2020|05:51 pm

pikaso_
jā, ir gadījies.
var arī tāda klusa runāšana/bubināšana.

reti gan man šī izklaide. tā bieži nenotiek.
Link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.