Journal    Friends    Archive    User Info    memories
 

Obser Ver - Post a comment


[info]observer
Dec. 11th, 2016 10:41 pm

Rādās, FIB un CIP ir atšķirīgi viedokļi, kam jābūt prezidentam. Vispār, jau abi varianti ir pietiekoši leģitīmi, viens kandidāts uzvar pēc procedūras, otrs pēc, khem, popularitātes. Tā, kad tur elektori balso? Bet tas vispār ir nepareizi saukt kādu par president-elect pirms nobalso tie, kam patiesībā ir balsstiesības.

Tags:

Read Comments

Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.