I don't really mind being here with my mind - Oh god.. [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oh god.. [May. 8th, 2012|12:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Sajūtas | nervous]
[Skaņas |Maximum The Hormone - Buikiii Kakesu]

Mana bakalaura darba recenzents būs Rūta.
Iekšā viss reāli sagriezās un satecēja vienotā receklī.
Rūta ir tik korekta un gudra (papildus visam viņa ir arī jogas fanāts), ka tikai par viņu iedomājoties vien manas smadzenes pārvēršas kartupeļu biezputrā.
Nav labi..nepavisam nav.
Tāds kā sesijas nelabums, kad negribas ne ēst, ne gulēt. Viss šķiet riebīgs un nevajadzīgs. Tikai dzert kolu, kūpināt vīraku un drudžaini rakstīt.
Labumiņš - tūlīt jau vasaras sezona, vismaz nebūs papildus jāuztraucas par perfektas figūras atgūšanu.
LinkIt's dark in here