I don't really mind being here with my mind - Reversal [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Reversal [Feb. 24th, 2021|10:34 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Skaņas |DPR IAN - So Beautiful]

Vakar zvilnēju dīvānā un skatījos savu k-drāmu, kamēr abi puikas kopīgiem spēkiem gatavoja vakariņas (no Hello Fresh, protams, bet tāpat labi).
Pēc tam visu samazgāja un notīrija (es mazliet arī palīdzeju), bet kopumā mani pārņēma apskaidrība, kādēļ iesīkstējušās dzimumu lomas vīriešiem ir tik patīkamas.
Kam gan nepatiktu pēc darba un treniņa atnākt mājās - kājas gaisā un gaidīt vakariņas?
LinkIt's dark in here