I don't really mind being here with my mind - yas yas yas [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

yas yas yas [Feb. 11th, 2020|11:11 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Sajūtas |artistic]
[Skaņas |Eden - Gold]

Iebukoju biļetes uz vairākiem koncertiem šogad. Kaut kā sasodīti veiksmīgi, ka tik daudzi artisti būs Londonā šogad. Tieši pirms brexita un pirms es izdomāju, ka jāmet plinte krūmos.
Tuvākais jau martā - Eden, IM COMING FOR YOU!
LinkIt's dark in here