I don't really mind being here with my mind - I am the Sun [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

I am the Sun [May. 14th, 2019|11:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Caur dzīvi visvieglāk pārvietoties ar mīlestību.
Gaiši un viegli. ^___^
Smaidīt. Telefona sveiciens katru reizi pabakstot ekrānu: ''Today is a good day :3''
Agrāk tā vietā bija - today is a food day - kas, lai gan ne mazsvarīgs, tomēr mazliet mazāk nepieciešams apliecinājums.
LinkIt's dark in here