I don't really mind being here with my mind - Is K [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Is K [Feb. 5th, 2018|03:28 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Sajūtas |predatory]

Ir dienas, kad es galīgi nesaprotu, ko es daru un kāda velna pēc. But its k.
Zīmēju blociņā putniņus un pupiņas. Vāru zivju zupu un domāju, ka varētu bikīt paslimot.
LinkIt's dark in here