I don't really mind being here with my mind - Home sweet home. [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Home sweet home. [Jul. 8th, 2012|11:36 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[Sajūtas | refreshed]
[Skaņas |Sara Bareilles - Let the rain]

Visur smiltis, bet tomēr atkal jūtos kā cilvēks, ja vien tie nobrāzumi netecētu.
Sēžot tuvu pie skatuves, skaņa ir tik pārņemoša, ka pieliekot roku pie kakla, kopā ar sirdi klauvējas arī basbočka. Vadošais ritms ir gaisā.
LinkIt's dark in here