I don't really mind being here with my mind - ņh, rīta sapņi ir dīvaini [entries|archive|friends|userinfo]
Nyamo

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ņh, rīta sapņi ir dīvaini [May. 14th, 2012|01:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Sajūtas | mischievous]
[Skaņas |Dead by Sunrise - Let down]

Trīs Šeniem Haimerdingena bildi un es pie sevis aicināju palikt meiteni, kura patiesībā bija transvestīts.
LinkIt's dark in here