krēpjlācis - [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 8th, 2019|05:25 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |The Body - Denial of The Species]

DELFI: Diemžēl cietušā cilvēka traumas nebija savienojamas ar dzīvību un viņš gāja bojā negadījuma vietā, informēja NMPD.
linkpost comment