krēpjlācis - [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 16th, 2012|11:03 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
viņiem ir arī tāda jauka dziesma Pisschrist, kas tapusi, iespējams, iedvesmojoties no šī mākslas darba


http://en.wikipedia.org/wiki/Piss_Christ
linkpost comment