rūsganais sprakšķis

Post a comment

rūsganais sprakšķis

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Braucu mājup pa lietainu un piesalstošu asfaltu

Aizdomājos, ka man nebūtu nekas pret, ja notiktu bam-bum-bah-čihpih, jo mašīnā biju ar visiem suņiem un kaķis šākātā drīz nomirs, ar vai bez manas palīdzības, nepaliktu neviens no manis atkarīgs.

Diemžēl, kā tāfele rāda, visi esam dīvānā.
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Powered by Sviesta Ciba