rūsganais sprakšķis

Post a comment

rūsganais sprakšķis

šis vēl vairāk man grib likt sev atrast tomēr veidu kā tik atpakaļ uz īsta materiāla ēšanu. Zo kaut kādi tauki vai proteīni nepatīk un pilnīgā pļutkā viss aiziet. un tas sakrita ar saspringtu darba dunu, tad sapratu, ka veselīgāk tomēr sausā tajā brīdī, tajā situācijā. bet nesēž man ar to tā labi. beigsies darba figņa, un būs nedaudz mierīgāk - būs jāsāk meklēt kas kur kā un ko, lai viņa tomēr var ēst īstu mantu.
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Powered by Sviesta Ciba