rūsganais sprakšķis

Post a comment

rūsganais sprakšķis

Ai, nerunā. Tas ir debili, ka tā ir. Manam tikai 9 šogad paliks, bet arī ik pa laikam skatos uz to stipri sirmo purnu un mazliet blāvākām acīm un man ķērkt gribas, kā negribas, ka laiks iet uz priekšu. Jo labākie gadi aiz muguras. Kaut manējais arī ļoti jauneklīgs saviem gadiem pēc uzvedības un visa. Eh... Bet tava dāma tiešām nemaz nesirmo. Veselību viņai!
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.
Powered by Sviesta Ciba