Oct. 18th, 2022 @ 07:19 pm (no subject)
Ā, kaut nu es tomēr būtu tikusi uz nākošo nedēļu. Nervozēju.
About this Entry