May. 19th, 2022 @ 10:06 am (no subject)
Ja ar veselību rīt viss būs labi, tad, visticamāk, es iešu tajā gājienā. Vienkārši lai taisītu lielāku ļaužu masu un tie devītā maija svinētāji apjēgtu, ka viņi nav vaiŗākums Latvijā.
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]str
Date: May 19th, 2022 - 11:31 am
(Permanent Link)
rit sola lietu, jagatavojas tam