Apr. 28th, 2022 @ 09:14 am (no subject)
Vienu dienu aizdomājos, ka nebūtu slikti, ja kaut kādos Dziesmusvētkos un publiskās dziedāšanas reizēs biežāk tiktu dziedāta "Nevis slinkojot un pūstot". Man patīk mūsu himna, bet tur mēs lūdzam, lai mūsu dēli dzied, meitas zied un mēs paši varam laimē diet. Un ar Dziesmusvētkiem mums kā reiz viss ir labi.

Bet būtu labi, ja mēs kā tauta kļūtu saprātīgāki un tur tieši šī dziesma būtu ļoti piemērota, lai kaut kādā zemapziņas līmenī iekodētu sevi uz panākumiem - uz vēlmi kļūt saprātīgākiem, katram ielikt savu mazo artavu, lai kopīgi radītu lielu, labu rezultātu.


Nevis slinkojot un pūstot,
Tautu labā godā ceļ.
Nē, pie prāta gaismas kļūstot,
Tauta zied un tauta zeļ!

Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas tad izskaitīt gan spētu
Zelta kviešu krājumu.

Bet, kas lielīdamies pārdot
Ved uz tirgu pelavas,
Tas, kā pelus vējam ārdot,
Zūd no ļaužu piemiņas.

Augsim lieli, augsim stipri,
Būsim sveiki, veseli.
Uzdziedāsim, uzdziedāsim
Augstu laimi Latvijai.
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.