Mar. 23rd, 2022 @ 03:35 pm (no subject)
Mīļā  userinfokrii , daudz laimes Tev dzimšanas dienā! Lai Tev un  Taviem mīļajiem viss labi ar veselību, Tev pašai dzīvesprieks, kā arī nodarbošanās, kas sniedz gandarījumu gan Tev pašai, gan Tavam bankas kontam!  
Vēl es novēlu mums visiem mieru pasaulē, kas rastos ļaunuma impērijas sakāves rezultātā. 
About this Entry
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.