Mar. 10th, 2022 @ 07:41 am (no subject)
About this Entry
(no subject)
Jap, šis bija tas, ko ielinkoja krī, tikai labākā kvalitātē.
Es gan par nelaimi noklausījos vēl dažus, jo mēģināju tikt pie viedokļa par izmaiņām kremļa retorikā. Bet tiku pie sliktiem sapņiem.
[info]dzeltens replied to
on March 10th, 2022 at 03:23 pm
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.