Apr. 7th, 2021 @ 08:36 am (no subject)
Zināms robežas dod lielāku vietu iztēlei, nekā neierobežotas iespējas. Vismaz manā gadījumā tā ir. Vieglāk ir kaut ko uzrakstīt, ja kāds iedod tēmu. Jo katram no mums ir mūsu stāsti. Par katra mūsu personīgo pieredzi.
About this Entry