Feb. 17th, 2020 @ 08:39 am (no subject)
Tā, šodien es esmu aizmirsusi mājās savu telefonu.
About this Entry